Rabithah Alawiyah

HUKUM MEMANJANGKAN BULU KETIAK

Disunnahkan membersihkan bulu ketiak. Menurut Imam Al-Ghشzali sebaiknya setip 40 hari sekali. Bagi laki-laki sebaiknya dengan cara mencabut, bukan mencukur, kecuali jika tidak mampu menahan sakit. Sedangkan bagi perempuan dengan cara mencukur. Jika bulu ketiak dibiarkan panjang, hukumnya boleh tapi tidak mengamalkan sunnah.

Lihat: Mawahiburrohman Syarh Zubad Ibn Ruslan, juz 1, hlmn.69.