Rabithah Alawiyah

Seratus Sifat-Sifat Mulia Nabi Muhammad  ﷺ

Masjid Nabawiy

Berikut ini adalah sebagian dari Sifat-Sifat Mulia Nabi Muhammad  ﷺ

1. Wara (berhati-hati)

Rasulullah ﷺ adalah manusia yang paling wara (berhati-hati dalam agama), paling zuhud (tidak mencintai dunia), paling menjaga diri, paling dermawan, paling penyabar, paling banyak beribadah, paling menjauh tempat-tempat yang dapat menimbulkan kecurigaan. Tangan beliau tidak pernah sama sekali menyentuh wanita yang bukan mahram untuk dijadikan teladan bagi umatnya, agar mereka berhati-hati.

2. Menjaga Perasaan Dalam Memberi Nasihat

Apabila menasihati, Nabi Muhammad ﷺ tidak menyebut nama orang tertentu akan tetapi mengumumkan nasihatnya untuk semua orang.  Untuk menjaga kehormatan orang itu di masyarakat dan tidak membuatnya malu bergaul. Beliau ﷺ misalnya mengatakan ketika memberi nasihat:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا

Mengapa ada kaum yang melakukan ini?! (HR Bukhari-Muslim)  Tanpa menyebutkan siapa yang melakukannya.

3. Qana’ah (Merasa cukup dengan yang ada)

Nabi Muhammad ﷺ adalah manusia yang paling qona’ah dengan yang sedikit dari harta duniawi dan paling sedikit biaya hidupnya. Beliau ﷺ merasa cukup dengan hanya satu suap makanan dan satu genggam khosaf (kurma yang buruk mutunya).

4. Malu Kepada Allah ﷻ

Nabi Muhammad  ﷺ merasa malu dari pandangan Allah تعالى. Oleh sebab itu, jika ingin masuk kamar mandi beliau menutupi kepalanya dengan kain rida karena sangat malu. Bumi pun langsung menelan apa yang keluar dari jasad Nabi ﷺ.

5. Sayang Kepada Umatnya

Nabi Muhammad ﷺ adalah manusia yang paling sayang dan khawatir kepada umatnya. Beliau pernah berdoa:

اَللّٰهُمَّ لَا تُرِنِي فِي أُمَّتِي سُوءًا

Ya Allah, Jangan Engkau perlihatkan keburukan umatku kepadaku.

Doa beliau dikabulkan oleh Allah تعالى, Beliau tidak melihat keburukan umatnya sampai beliau wafat.

6. Menutup Mata Dari Kemewahan Dunia

Nabi Muhammad ﷺ menutup mata dari keindahan dunia. Tidak berlama-lama memandang perhiasan dunia. Beliau terjaga dari pandangan mata yang memandang dengan khianat.

7. Selalu Menutup Aurat

Beliau ﷺ menutupi tubuhnya dengan kain ketika mandi dari janabah dan mandi lain. Beliau tidak mandi dalam keadaan telanjang sama sekali karena malu kepada Allah تعالى.

8. Sederhana dalam berpakaian

Beliau ﷺ memakai apa yang ada. Kadang beliau memakai kain syamlah, kadang beliau memakai kain selendang lurik dari Yaman dan kadang memakai jubah dari wol.

9. Rendah Hati

Jika menaiki hewan tunggangan yang kuat, Beliau ﷺ terkadang membonceng budak atau sahabatnya di belakang hewan tungganngan. Terkadang,  Beliau ﷺ membonceng dua orang, satu di depan dan satu di  belakang,  jika yang dibonceng adalah anak –anak seperti Hasan dan Husain dan anak-anak Sahabat Jakfar bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.

10. Menaiki Kendaraan Yang Ada

Nabi Muhammad ﷺ mengendarai apa yang ada. Kadang beliau menunggang kuda, kadang unta, kadang keledai, kadang baghlah kadang beliau jalan kaki tanpa alas kaki, kadang tanpa selendang bahkan kadang tanpa peci untuk mengunjungi orang-orang sakit di pelosok Madinah.

11. Menyukai wewangian

Nabi Muhammad ﷺ  menyukai wewangian dan membenci bau yang tidak sedap

12. Tidak Membedakan Status

Nabi Muhammad ﷺ tidak enggan makan bersama dengan orang-orang fakir, miskin dan para pelayan

13. Menyayangi Fakir Miskin

Nabi Muhammad  ﷺ tidak enggan membersihkan kutu dari baju-baju orang miskin, janggut dan kepala mereka

14. Menghargai Lawan Bicara

Nabi Muhammad ﷺ tidak pernah memutus pembicaraan siapa pun yang diajak bicara. Tidak bertindak kasar pada orang lain dengan ucapan atau perbuatan walaupun orang itu melakukan hal yang seharusnya ditindak kasar.

15. Pemaaf

Nabi Muhammad ﷺ menerima alasan dalam permintaan maaf walaupun alasan yang diajukan tidak benar. Beliau bersabda:

من اتاه اخوه متنصلا من ذنب فليقبل ذالك محقا  كان أو مبطلا فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض

Siapa yang saudaranya datang menyesali kesalahannya maka terimalah baik alasannya betul atau tidak.  Jika ia tidak melakukannya maka ia tidak akan meminum dari telagaku. (HR Al-Hakim)

16. Bercanda Tanpa Dusta

Nabi Muhammad ﷺ terkadang bercanda tapi tidak mengatakan dalam candaannya kecuali yang benar. Seperti perkataan beliau kepada seorang wanita tua sambil tersenyum:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوْزٌ

Orang tua tidak bisa masuk surga. (HR Turmudzi daam Syamail)

Maksudnya ia akan dikembalikan menjadi perawan dan muda terlebih dahulu sebelum masuk surga.

17. Sifat Tawa Nabi ﷺ

Tertawa Beliau ﷺ adalah dengan senyuman tanpa meninggikan suara

18. Hiburan Nabi ﷺ

Terkadang Beliau ﷺ menyaksikan permainan yang diperbolehkan dan tidak mengingkarinya.

19. Toleran Dan Tidak Mudah Tersinggung

Nabi Muhammad ﷺ tidak tersinggung dan memaklumi apabila orang dusun yang awam meninggikan suara kepadanya atau berbicara dengan ucapan yang kasar. Karena memahami watak mereka.

20. Tidak Menyimpan Dendam

Nabi Muhammad ﷺ tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi memaafkan dan bertoleran.

21. Alat Makan Bersama

Nabi Muhammad ﷺ tidak memiliki alat makan khusus. Wadah makan Beliau ﷺ dipakai pula oleh pelayan dan budak Beliau. Bahkan Beliau ﷺ makan bersama mereka dalam satu wadah sebagai bentuk ketawadhuan kepada mereka

22. Memenuhi Undangan Dan Menghadiri Jenazah

Nabi Muhammad ﷺ memenuhi undangan setiap orang yang mengundangnya, menghadiri jenazah umat Islam baik yang beliau kenal maupun yang beliau tidak kenal

23. Tidak Menyiakan Waktu

Beliau ﷺ selalu beribadah kepada Allah ﷻ siang dan malam . Tidak terlewat sesaat pun  kecuali dalam ketaatan kepada Allah تعالى atau dalam perbuatan yang harus dilakukan yang manfaatnya kembali kepada Beliau dan kepada umat Islam

24. Mandiri

Beliau ﷺ kadang mencari kayu bakar dan membawa kayu bakar itu sendirian ke rumahnya sebagai bentuk ketawadhuan

25. Tidak Membedakan Status

Beliau ﷺ tidak pernah merendahkan seorang miskin karena kemiskinanya. Tidak pula  gentar kepada raja karena kerajaannya. Beliau mengajak semuanya kepada Allah dengan ajakan yang sama.

26. Jika Mencela Orang Lain

Beliau ﷺ, apabila  terlanjur mencela seseorang akan berdoa:

اللهم اجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة

Ya Allah jadikanlah celaanku itu sebagai rahmat, pensuci, dan ibadah yang mendekatkan dia kepada-Mu di hari kiamat. (HR Muslim)

Beliau tidak pernah melaknat wanita tertentu tidak pula pelayan, unta atau apapun.

27. Tidak Mendoakan Keburukan

Jika diminta mendoakan keburukan, Beliau ﷺ tidak mengabulkan permintaan itu, tapi justru mendoakan kebaikan.

28. Tidak Menindas Yang lemah

Tangan suci Beliau ﷺ tidak pernah sama sekali memukul wanita, pelayan atau orang lain kecuali ketika berjihad atau menunaikan hukum Allah dalam had. Jika demikian, Beliau ﷺ akan memerintahkan algojo untuk menunaikan hukum Allah sebagai pensuci dosa

29. Tidak Menghukum Karena Kesalahan Pada Pribadinya

Pernah Beliau ﷺ memanggil seorang budak wanita, namun budak itu tidak memenuhi panggilannya. Maka Beliau ﷺ bersabda:

والله لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك

Demi Allah, jika bukan karena takut dibalas di hari kiamat aku akan menghukum engkau dengan siwak ini. (HR Abu Yala)

Bahkan untuk menghukum dengan siwak saja beliau takut kepada Allah تعالى.

30. Memenuhi Keperluan Siapa Saja

Tidaklah datang kepada Beliau ﷺ siapapun: baik orang merdeka, budak lelaki atau wanita,  atau orang miskin untuk suatu keperluan kecuali Nabi ﷺ akan segera bangkit bersamanya dan memenuhi keperluannya walaupun harus pergi ke pelosok Madinah atau desa luar Madinah untuk menghibur hatinya.

31. Alas Duduk Nabi ﷺ

Beliau ﷺ tidak pernah mengeluhkan alas  tidurnya. Jika dibentangkan suatu alas beliau akan duduk di sana atau berbaring di sana. Dan jika mereka tidak membentangkan alas, maka beliau duduk di atas tanah dan berbaring di atasnya.

32. Serba Mudah

Beliau ﷺ memiliki akhlak yang serba mudah, serta lembut bersama dengan semua sahabatnya.  tidak kasar,  keras, bukan pula termasuk jenis orang yang suka berteriak di pasar.

33. Mendahului Salam

Beliau ﷺ selalu menjadi yang pertama mengucapkan salam kepada semua orang yang ditemuinya dari kaum muslim

34. Tidak Melepas Tangan Yang Menggenggamnya

Apabila ada seorang yang menggenggam tangan Beliau ﷺ, Beliau ﷺ akan terus menggenggamnya dan mengajaknya berjalan sambil menggenggam tangannya sampai orang itu sendiri yang melepaskan genggamannya dan pergi.

35. Selalu Berdzikir

Tidaklah Beliau ﷺ  berdiri dalam satu majlis tidak pula duduk kecuali dalam keadaan berdzikir kepada Allah.

36. Berjabat Tangan

Apabila Beliau ﷺ bertemu salah seorang sahabatnya maka beliau akan menyalaminya kemudian mengenggeam erat tangannya sesuai dengan adat orang Arab.

37. Peduli Pada Orang Lain

Apabila  datang seorang kepada Nabi ﷺ ketika tengah menjalankan shalat maka Beliau ﷺ akan mempercepat shalatnya kemudian memberi salam kepadanya lalu bertanya, “Apakah engkau memiliki keperluan?” Jika ia berkata tidak, maka Beliau ﷺ kembali melakukan shalat. Apabila ia memiliki keperluan maka Nabi ﷺ akan memenuhinya sendiri atau dengan wakilnya jika berhalangan.

38. Cara Duduk Nabi ﷺ

Kebanyakan cara duduk Nabi ﷺ adalah dengan menegakkan dua betis kemudian memegang dengan dua tangannya atas dua betisnya seperti habwa

39. Posisi Duduk

Nabi ﷺ duduk di mana saja baris terakhir suatu majlis

40. Tidak Menyempitkan Tempat

Nabi ﷺ tidak pernah terlihat membentangkan kedua kakinya dalam majlis karena dapat mempersempit ruang duduk orang lain. Beliau ﷺ  hanya membentangkan kedua kakinya, di tempat yang luas.

41. Duduk Menghadap Kiblat

Kebanyakan duduknya Baginda Nabi ﷺ adalah dengan menghadap kiblat. Beliau ﷺ bersabda:

هو سيد المجالس

Itu (duduk menghadap kiblat) adalah tuannya majlis (duduk yang paling utama) (HR Thabrani) para sahabat duduk di hadapan Nabi ﷺ dengan khusyu.

42. Memuliakan Setiap Orang Yang Datang

Nabi ﷺ selalu memuliakan setiap yang datang kepada beliau. Beliau ﷺ mengutamakannya dengan memberikan bantal yang berada di dalam sandaran beliau. Jika ia  menolak, Nabi ﷺ akan memaksanya sampai menerima. Kadang beliau membentangkan kainnya atau ridanya untuk diduduki orang yang tidak beliau kenal dan tidak pula memiliki hubungan kerabat.

43. Memuliakan Tamu

Nabi ﷺ tidak menyembunyikan apa yang ada di rumahnya untuk menjamu  tamu. Beliau ﷺ  mengeluarkan semua yang ada untuk tamu. Terkadang Beliau ﷺ tidak memiliki apa-apa untuk disajikan pada tamu, maka beliau akan meminta maaf untuk melegakan hatinya.

44. Peduli Kepada Keadaan Para Sahabat

Nabi ﷺ sering mengunjungi sahabatnya tanpa ada undangan. Beliau ﷺ mencari-cari kabar mereka, apabila mereka tidak menghadiri majlisnya. Jika melihat salah seorang dari sahabat mulai menjauh, maka Nabi ﷺ akan memberikan hadiah kepadanya agar kembali menjadi dekat.

45. Bercanda Dengan Keluarga

Nabi ﷺ sering bercanda dengan kedua cucunya yaitu: Hasan dan Husain. Terkadang beliau menaikkan keduanya ke punggung dan berjalan di atas kaki dan tangan Beliau seraya berkata:

نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمَا وَنِعْمَ الْعِدْلَانِ أَنْتُمَا

Unta’ terbaik adalah unta yang ditunggangi kalian berdua dan penunggang terbaik adalah kalian berdua (HR Thabrabni)

46. Memuliakan Teman Duduk

Nabi ﷺ  memuliakan semua orang yang duduk bersama beliau dan selalu menampakkan wajah yang ceria untuk teman duduknya. Setiap orang yang duduk bersama Nabi ﷺ  mengira bahwa dia adalah orang yang paling mulia di sisi nabi dibandingkan orang  lain.

47. Memberi Nama Penghormatan

Beliau ﷺ memberi nama kunyah (nama penghormatan yang dimulai dengan Abu atau Ummu) kepada para sahabatnya dan memanggil mereka dengannya sebagai bentuk penghormatan dan untuk menarik hati mereka.

48. Sulit Marah Mudah Ridho

Nabi Muhammad ﷺ adalah manusia yang paling sulit dibuat marah dan paling cepat reda kemarahannya.

49. Berlaku Lembut

Nabi Muhammad ﷺ adalah manusia yang paling lembut sikapnya kepada orang lain, paling baik, dan paling bermanfaat bagi manusia lainnya

50. Doa Kafaratul Majlis

Apabila Nabi ﷺ berdiri dari suatu majlis.  Beliau selalu membaca doa Kafarotul Majlis, yaitu:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Maha suci Engkau. Ya Allah, dengan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu.

51. Cara Bicara Nabi ﷺ

Nabi ﷺ sedikit berbicara dan mudah difahami ucapannya. Beliau terkadang mengulangi ucapannya dua kali atau tiga kali agar sahabatnya lebih memahami. Ucapan  Beliau bagaikan mutiara yang tersusun rapi.

52. Memakai Bahasa Yang Halus

Apabila ingin menyebutkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan dengan jelas, Beliau ﷺ menggunakan bahasa kiasan yang halus dan mudah difahami. Beliau ﷺ tidak pernah menggunakan kata-kata yang kotor atau tidak pantas.

53. Banyak Menangisi Akhirat

Nabi ﷺ banyak menangis karena akhirat. Kedua matanya sering mengeluarkan air mata seakan beliau baru terkena musibah.

54. Berwibawa

Apabila para sahabat berada di dekat Beliau ﷺ, tertawa mereka adalah senyuman tanpa suara untuk meneladani Nabi ﷺ dan menghormatinya. Jika para sahabat duduk di hadapan Nabi ﷺ, mereka diam khusyuk seakan di kepala mereka bertengger seekor burung karena wibawa dan keagungan Nabi ﷺ.

55. Banyak Tersenyum

Nabi ﷺ adalah manusia yang paling banyak tersenyum selama tidak sedang turn ayat Al-Quran atau ketika menceritakan hari kiamat, atau ketika memberi nasihat dalam khutbah.

56. Makanan Yang Paling Disukai

Makanan yang paling Beliau ﷺ sukai adalah yang lebih banyak orang yang menyantap makanan itu bersamanya.

57. Duduk Ketika Makan

Cara duduk Nabi ﷺ ketika makan seperti cara duduk seorang hamba di hadapan Tuannya. Mengumpulkan kedua lututnya sebagaimana duduk tawaruk orang yang shalat tetapi telapak kaki yang satu berada di atas telapak kaki yang lain.

58. Menghindari Makanan Panas

Nabi  ﷺ  tidak memakan makanan yang panas dan bersabda:

“أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ، فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ

Dinginkan makanan, sebab makanan yang panas tidak memiliki keberkahan (HR Thabrani)

59. Cara Makan Nabi ﷺ

Nabi ﷺ memakan apa yang ada di dekatnya. Memakan dengan tiga jarinya. Kebanyakan makanan Beliau ﷺ adalah kurma dan air. Terkadang Beliau ﷺ memakan kurma dan susu dan menamakan keduanya dengan Athyabain (dua makanan terbaik). Lauk yang paling beliau sukai adalah daging. Terkadang Beliau ﷺ mengikatkan batu ke perutnya untuk menahan lapar ketika tidak mendapati makanan untuk dimakan.

60. Tidak Sombong

Nabi ﷺ tidak merasa sombong untuk menjawab panggilan budak wanita atau orang muskin. Beliau  menyambut mereka dengan ucapan “Labaik” (aku penuhi panggilanmu).

61. Marah Hanya Karena Allah ﷻ

Nabi ﷺ tidak marah karena dirinya tapi Beliau marah karena  Allah ﷻ

62. Makan Apa Saja Yang Halal

Beliau ﷺ makan apa yang ada dan tidak menolak apa yang disajikan kepada beliau selama itu halal.

63. Bagian Makanan Yang Tidak Disukai Nabi ﷺ

Beliau ﷺ  tidak menyukai memakan ginjal karena tempatnya dekat dari saluran kencing. Beliau  tidak makan tujuh organ dari kambing: kemaluan, biji kemaluan, tempat keluar kencing, darah, saluran kencing, empedu dan gondok.  Beliau juga tidak menyukai jika orang lain memakannya.

64. Tidak Mencela Makanan

Beliau ﷺ tidak pernah mencela makanan. Jika berselera Beliau ﷺ akan memakannya, jika tidak maka Beliau ﷺ tidak memakannya.

65. Menjaga Kerapian

Beliau ﷺ memiliki tempat dari kulit yang di dalamnya terdapat cermin, sisir, siwak, dan dua jenis gunting: Gunting untuk memotong kuku dan mencabut bulu.

66. Menghargai Makanan

Nabi ﷺ apabila selesai makan, memeras piring makanannya dengan jari kemudian menjilat jarinya. Beliau tidak mengusap jarinya dengan sapu tangan sebelum menjilatnya. Untuk mensyukuri dan tidak menyiakan makanan yang dianugrahkan walau hanya setetes kuah.

67. Pemalu

Nabi ﷺ di rumahnya lebih pemalu daripada seorang gadis dalam pingitan. Beliau tidak pernah meminta dibuatkan atau diambilkan suatu makanan.

68. Memakai Imamah

Nabi ﷺ apabila memakai imamah, umumnya Beliau menjulurkan ekor imamah di antara dua pundaknya. Lengan baju Nabi ﷺ adalah sampai rusgh (pegelangan tangan).

69. Jenis pakaian

Nabi ﷺ terkadang memakai kain burdah yang di dalamnya ada lurik merah dan hijau. Beliau ﷺ melarang untuk memakai pakaian yang berwarna merah polos. Umumnya pakaian beliau di hari Jumat berwarna putih.

70. Membantu Keluarga

Nabi ﷺ membantu keluarganya di rumah seakan tidak ingin diperlakukan istimewa dalam rumah karena mulianya akhlak Beliau ﷺ.

71. Cara Berjalan

Nabi ﷺ adalah manusia yang paling bagus cara berjalannya dan paling cepat jalannya terutama jika berjalan untuk shalat. Terkadang  para sahabatnya berjalan di depan sedangkan beliau berjalan di belakang mereka. Nabi ﷺ bersabda:

دعوا ظهري للملائكة

“Kosongkan belakangku untuk para malaikat.” (HR Ibnu Majah)

72. Sarung

Nabi ﷺ pakaiannya ada di atas dua mata kaki. Sarungnya sampai pada pertengahan betis.

73. Peci Dan Imamah

Nabi ﷺ memakai peci di bawah imamahnya. Terkadang beliau memakai peci tanpa imamah. Beliau memiliki imamah yang dinamakan Sahabah (awan) lalu menghadiahkannya kepada Sayyidina Ali رضي الله عنه. Terkadang Sahabat Ali datang dengan memakai peci itu maka Nabi ﷺ bersabda:

أتاكم علي في السحاب

“Ali datang kepada kalian di bawah awan(sahabah)”.

74. Kasur Nabi ﷺ

Nabi ﷺ memiliki kasur dari kulit yang diisi jerami. Panjangnya sekitar dua dziro (sekitar satu meter), lebarnya satu dziro lebih sejengkal (sekitar setengah meter lebih). Seringkali Nabi ﷺ tidur hanya di atas tikar saja tanpa diberi apa apa di atasnya.

75. Melayani Orang Yang Bertabaruk Untuk Menyenangkan Hati Mereka

Jika Nabi ﷺ selesai Shalat Shubuh, beliau diam di tempatnya. Kemudian akan datang para pelayan kota Madinah membawa wadah wadah yang berisi air. Mereka meminta agar Nabi ﷺ meletakkan tangannya di wadah mereka untuk bertabarruk, maka Nabi ﷺ akan melakukannya. Terkadang  pagi begitu dingin namun beliau tetap memasukan tangannya ke dalam air itu untuk menyenangkan hati mereka.

76. Bersifat Mulia

Nabi ﷺ tidak membalas menyakiti kepada orang yang pernah menyakitinya, tidak berbicara yang tidak perlu, tidak pernah menghibah seorang pun, dan tidak  gembira dengan musibah yang menimpa siapa pun.

77. Tidak Menyukai Perkataan Buruk Tentang Orang Lain

Nabi ﷺ tidak menyukai apabila ada seorang yang menyebutkan keburukan sahabatnya. Beliau bersabda: “Jangan ada seorang pun yang menyampaikan keburukan orang lain sedikit pun. Sungguh aku ingin keluar menemui kalian dalam keadaan hati yang bersih.” (HR Abu Dawud)

78. Menghargai Anak Kecil

Nabi ﷺ apabila melewati anak-anak kecil, mengucapkan salam kepada mereka.

79. Shalat Malam Nabi ﷺ

Nabi ﷺ seringkali memulai shalat malamnya dengan dua rakaat yang ringan. Kemudian melanjutkan dengan istigfar yang lama sebagai bentuk adab kepada Tuhannya dan tuntunan bagi umatnya.

80. Tidak Terburu-Buru Menghukumi

Nabi ﷺ apabila melihat seorang melakukan perbuatan yang tidak pantas, tidak segera mengingkarinya akan tetapi meneliti terlebih dahulu. Jika orang itu adalah orang yang tidak mengerti, maka Nabi ﷺ akan mengajarkannya dengan lembut dan rahmat. Beliau ﷺ bersabda pada para sahabatnya, “Kalian diutus hanya untuk memudahkan, dan tidak diutus utuk menyulitkan.” HR Bukhari)

81. Bercanda Bersama Istri

Nabi ﷺ pernah berlomba lari dengan istri Beliau, Sayyidah Aisyah lalu megunggulinya. Ketika melihat istrinya terlihat marah beliau melambat sehingga istrinya pun akhirnya dapat mendahului.

82. Shalat Sunah Beliau ﷺ

Tidaklah wafat Nabi ﷺ sampai kebanyakan shalat sunahnya di malam hari dilakukan sambil duduk. Beliau ﷺ  lelah untuk berdiri sehingga jika membaca surat Beliau ﷺ duduk, jika mendekati waktu rukuk Beliau ﷺ berdiri kemudian meneruskan membaca ayat lantas rukuk.

83. Memuliakan Orang Tua

Nabi ﷺ selalu memuliakan orang yang lanjut usia. Ketika Nabi ﷺ menaklukan kota Mekah dan berada di Masjidil Haram. Sahabat Abu Bakar datang dengan menuntut ayahnya Abu Quhafah yang sudah renta untuk menemui Nabi SAW. Saat melihatnya, Rasulullah ﷺ berkata kepada Abu Bakar:

“Mengapa engkau tidak biarkan saja Syaikh (tokoh yang berusia lanjut) ini di rumah. Biar aku yang mendatanginya di rumah.”

Sahabat Abu Bakar mengatakan: “Wahai Rasulullah. Ayahku lebih berhak untuk berjalan menemuimu daripada engkau berjalan menemuinya.”

Lantas Nabi ﷺ mempersilahkannya duduk di hadapan beliau dan mengusap dadanya seraya berkata:“Masuklah ke dalam agama Islam.”

Maka Abu Quhafah pun masuk Islam. (HR Ahmad)

84. Tidak Membentak Pelayan

Nabi ﷺ juga tidak pernah membentak pelayannya. Sahabat Anas Ra pernah mengatakan:

خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي أُفًّا قَطُّ وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا

Aku menjadi pelayan Rasulullah ﷺ selama sepuluh tahun. Demi Allah, ia tidak pernah berkata kepadaku, “Uff (ungkapan kekesalan)” sama sekali. Tidak pernah pula beliau katakan , “Kenapa engkau melakukan ini!” atau “Kenapa engkau tidak melakukan ini!” (HR Muslim)

85. Adab Bersin Nabi ﷺ

Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ

Apabila Rasulullah ﷺ bersin, maka beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya ke mulutnya untuk merendahkan atau memelankan suaranya. (HR Abu Dawud)

Ini adalah adab bersin ketika berkumpul dengan orang lain. Sebab umumnya orang tidak nyaman mendengarkan suara bersin

86. Tidak Menguap

Rasulullah ﷺ tidak pernah menguap sama sekali, dan tidak menyukai apabila ada orang yang menguap. Ini karena sebab menguap adalah banyak makan, dan itu menyebabkan malas beribadah

87. Keringat Nabi ﷺ

Nabi ﷺ banyak berkeringat terurama ketika turunnya wahyu. Keringat dan aroma Nabi ﷺ sangat harum. Sahabat Anas menuturkan: “Apabila Rasulullah ﷺ melewati satu jalan yang ada di Madinah, mereka akan mencium semerbak wanginya sehingga mereka akan berkata, “Rasulullah ﷺ pernah melewati jalan ini.” (HR Abu Ya`la dan al Bazzar)

88. Melayani Diri Sendiri Di Rumah

Nabi ﷺ melayani dirinya sendiri di rumah. Sayyidah Aisyah pernah ditanya, “Apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ di rumahnya?”

Maka beliau menjawab,

يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

Beliau ﷺ melayani dirinya sendiri, apabila hadir waktu shalat maka beliau keluar untuk melaksanakan shalat. (HR Bukhari)

89. Pemberani

Nabi ﷺ sangat pemberani, Beliau ﷺ tidak gentar berjalan sendirian di antara para musuhnya tanpa seorang pun pengawal.  Sahabat Imran bin Hushain  mengatakan, “Tidaklah Rasulullah ﷺ bertemu pasukan musuh kecuali beliau menjadi yang pertama kali menyerang.”

90. Kekuatan fisik

Nabi  ﷺ adalah manusia yang paling kuat. Dalam perang Khandaq beliau menghancurkan batu besar hanya dalam tiga kali pukulan, padahal sebelumnya para sahabat mencoba memecahkannya selama tiga hari tanpa hasil.

91. Tawadhu

Sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan sekelumit tentang kesederhanaan dan kerendahan-hati Nabi ﷺ dalam perkataannya:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ

Rasulullah ﷺ suka menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menunggangi keledai, dan menghadiri undangan budak. Pada Hari Perang Quraidzoh, beliau berada di atas keledai dengan tali kekang dari jerami yang di atasnya terdapat pelana dari kain jerami. (HR Turmudzi)

92. Menjenguk Orang Sakit

Nabi ﷺ suka menjenguk orang sakit. Bukan hanya sekedar menjenguk, Nabi ﷺ akan mendekat kepada si Sakit dan duduk dekat kepalanya seraya menanyakan keadaannya. Kadang Beliau menghibur dengan mengatakan:

لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ

Tidak apa-apa. Ini akan menjadi pensuci (dosa-dosa) insya Allah. (HR Bukhari)

Terkadang Baginda Nabi ﷺ meletakkan tangannya yang mulia ke tempat yang dirasakan sakit olehnya sambil mendoakan kesembuhan untuknya.

92. Banyak Beribadah

Nabi ﷺ sangat banyak melakukan ibadah, terkadang Nabi ﷺ beribadah sampai kedua telapak kakinya terluka dan membengkak. Sahabat Mughirah bin Syu`bah bertutur:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ أَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

Sungguh Nabi ﷺ pernah melakukan shalat hingga kedua telapak kakinya membengkak. Lalu ada yang bertanya kepada Beliau, “Mengapa engkau memaksakan diri seperti ini, bukankah Allah telah mengampuni semua dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian?” Nabi ﷺ menjawab, “Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang selalu bersyukur?” (HR Muslim)

93. Keindahan Wajah Nabi ﷺ

Rasulullah ﷺ memiliki wajah yang elok dan rupawan. Wajah baginda Nabi ﷺ juga senantiasa bercahaya terutama ketika hati beliau sedang senang. Sahabat Kaab bin Malik berkata:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ

Rasulullah ﷺ jika sedang senang maka wajahnya bersinar seakan belahan Rembulan. Dan kami mengetahui kesenangan hati beliau darinya. (HR Bukhari)

94. Pandangan Mata Nabi ﷺ

Rasulullah ﷺ dapat melihat di malam hari yang gelap sebagaimana melihat di siang hari yang terang. Beliau pun dapat mengetahui apa yang ada di belakang walau pun mata beliau menghadap ke depan. Apabila menoleh, Nab iﷺ  menoleh dengan keseluruhan badannya. Beliau lebih banyak memandang ke bumi dari pada ke langit. Dan kebanyakan pandangan beliau adalah dengan cara melirik melalui ujung mata.

95. Kepala dan alis

Baginda Nabi ﷺ memiliki dahi yang terlihat jelas. Itu yang dimaksud dengan ucapan Adzimul Jabhah (besar dahinya). Bentuk kepala Rasulullah ﷺ adalah besar dan sempurna. Ini menunjukkan kesempurnaan kerja otak yang berada di dalamnya. Kedua alis beliau memanjang dan tidak bersambung antara keduanya.

96. Rambut

Rambut Beliau ﷺ tidak berbentuk sangat keriting tidak pula sangat lurus, namun adalah pertengahan di antara keduanya. Jadi ada sedikit ikal pada rambut Nabi ﷺ sebagaimana telah shahih dari Sahabat Anas ra:

وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ  وَلَا بِالسَّبْطِ

Rambut beliau tidaklah sangat keriting dan tidak pula lurus. (HR Bukhari)

97. Warna kulit

Rasulullah ﷺ berkulit putih kemerah-merahan. Sahabat Anas menceritakan :

وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ

Tidaklah beliau berkulit sangat putih dan tidak pula sangat coklat. (HR Bukhari)

98.Penyayang kepada Keluarga

Sahabat Anas menggambarkan kasih sayang Nabi ﷺ kepada keluarganya dengan ucapannya:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih penyayang kepada keluarga dari Rasulullah ﷺ. (HR Muslim)

99.  Menyayangi Hewan

Nabi ﷺ sering mewasiatkan agar bersikap lembut kepada hewan, dan melarang para sahabatnya untuk membuat lapar dan membuatnya terlalu lelah dengan mempekerjakannya melampaui batas atau mengangkat beban yang terlalu berat. Nabi melarang segala jenis penyiksaan hewan.

Pernah Nabi ﷺ melihat unta yang sangat kurus, melihat ini Nabi ﷺ murka dan bersabda, “Takutlah kalian kepada Allah dalam memelihara hewan-hewan ini. Tunggangilah ia dengan baik dan berilah mereka makan dengan baik.” (HR Abu Dawud)

100. Suara Indah

Baginda Nabi ﷺ memiliki suara yang lantang dengan intonasi suara serta nada yang paling indah. Sahabat Anas mengatakan mengenai suara Nabi ﷺ:  “Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali bagus wajahnya dan bagus suaranya, dan nabi kalian adalah yang paling bagus wajah dan paling bagus suaranya.” (HR Turmudzi)

 

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين